Kulim (Malaysia) Berhad Menggabungkan Perniagaan Ladangnya di Bawah Johor Plantations Berhad

24 Mac 2023

JOHOR BAHRU, 23 MAC 2023: Kulim (Malaysia) Berhad (KULIM) menggabungkan semua perniagaan perladangannya di bawah anak syarikat Johor Plantations Berhad (dahulunya dikenali sebagai Mahamurni Plantations Sdn Bhd).

Langkah ini adalah hasil daripada transformasi perniagaan KULIM di mana Johor Plantations akan menguruskan perladangan milik KULIM seluas lebih 60,000 hektar, 23 ladang, lima buah kilang, dan aktiviti perdagangan & perkhidmatan di Malaysia, termasuk inisiatif tenaga boleh diperbaharui yang terdiri daripada kilang biometana dan lima biogas .

Penamaan semula nama anak syarikat kepada Johor Plantations adalah selaras dengan visi syarikat untuk diiktiraf secara meluas sebagai sebuah syarikat perladangan bersepadu yang menghasilkan minyak dan lemak khusus yang berkualiti tinggi, mampan dan boleh dikesan. Nama baharu ini memberikan aura asli kepada syarikat kerana hampir keseluruhan ladang, kilang dan operasinya terletak di negeri Johor. Ini termasuk hubungan perniagaan yang erat antara syarikat dengan pekebun kecil Johor.

Johor Plantations telah melantik Mohd Faris Adli Shukery sebagai Pengarah Urusannya. Beliau menyertai KULIM pada Oktober 2020 sebagai Pengarah Urusan dan ditugaskan untuk melaksanakan agenda penyusunan semula dan transformasinya. Mohd Faris juga akan terus bersama KULIM sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif.

Manakala, Tan Sri Dr Ismail Bakar, yang dilantik sebagai Pengerusi KULIM pada Mei 2022, akan mengetuai lembaga pengarah Johor Plantations yang terdiri daripada 10 orang, termasuk empat pengarah bukan bebas dan enam pengarah bebas.

Empat pengarah bukan bebas ialah Tan Sri Dr Ismail Bakar, Mohd Faris Adli Shukery, Dato' Sr Hisham Jafrey dan Shamsul Anuar Abdul Majid. Enam pengarah bebas pula ialah Abdullah Abu Samah, Fawzi Ahmad, Mohd Fazillah Kamaruddin, Ong Li Lee, Norita Ja'afar, dan Vinie Chong Pui Ling. Lembaga pengarah terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran dalam bidang seperti pengamal kemampanan, kawal selia dan pematuhan, pengurusan kewangan, komersial dan perancangan strategik.

Penyusunan semula ini adalah sebahagian daripada transformasi perniagaan selama lima tahun KULIM untuk menjadi sebuah syarikat agribisnes yang progresif, cekap, menguntungkan dan disegani di rantau ini. Ia juga meletakkan KULIM sebagai kumpulan perniagaan tani syarikat induknya iaitu Johor Corporation (JCorp).

Di bawah penstrukturan semula itu, segmen agromakanan KULIM, yang merangkumi pertanian tani dan operasi ternakan, diletakkan di bawah Farmbyte Sdn Bhd (FarmByte) dan diuruskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Syed Aiman ​​​​Syed Jaafar.

Dengan penyusunan semula ini, pihak berkepentingan dan pelanggan boleh mengharapkan tahap perkhidmatan tinggi yang sama daripada Johor Plantations dan FarmByte seperti yang mereka perolehi daripada KULIM.

Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu