Hubungan Buruh
Kebajikan Pekerja
Keselamatan dan Kesihatan
Pembangunan Komuniti

Hak Asasi Manusia dan Amalan Buruh

Kami melayan semua pekerja kami secara adil, berpandukan dasar Sumber Manusia yang mencerminkan undang-undang buruh Malaysia serta Deklarasi Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mengenai Prinsip dan Hak Asas di Tempat Kerja.
Pekerja ladang dan kilang kami biasanya tinggal di rumah dua atau tiga bilik tidur yang memenuhi Akta Piawaian Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990.
Pemeriksaan mingguan dijalankan untuk memastikan semua tempat tinggal, serta taska dan balai raya, berada dalam keadaan baik.
Semasa musim menuai puncak, pekerja kilang kami cenderung bekerja lebih lama untuk memastikan buah diproses sebelum kualitinya merosot.
Kami memastikan bahawa mereka tidak melebihi had kerja lebih masa seperti yang ditetapkan oleh garis panduan Jabatan Buruh.
Selaras dengan undang-undang buruh tempatan dan Prinsip 6.4 dalam RSPO P&C 2018, KULIM menerbitkan Dasar Penggajian Kanak-Kanak dan Orang Muda kami pada tahun 2008 dengan menyatakan dengan jelas bahawa kami tidak akan terlibat atau menyokong buruh kanak-kanak secara sengaja.
Polisi rasmi mengenai perlindungan kanak-kanak juga disertakan dalam kontrak perkhidmatan dan perjanjian pembekal kami.

Kebajikan Pekerja

Komitmen KULIM untuk menyediakan sokongan tertumpu dan praktikal kepada komuniti tempatan yang memerlukan sambil menyemai etos kesukarelawanan di kalangan warga kerja KULIM di seluruh operasinya. Kami secara aktif menggalakkan pengurusan dan kakitangan untuk mengambil bahagian dalam projek kebajikan, kerja dan amal. Inisiatif kami memberi tumpuan kepada lima tonggak utama: penajaan korporat, pendidikan, sosial, alam sekitar dan sukan.


KULIM memperuntukkan RM18.43 juta dan RM17.26 juta, masing-masing untuk inisiatif tanggungjawab korporat pada 2020 dan 2021. Ini ditujukan kepada institusi dan program jangkauan yang dikaitkan dengan lima tonggak yang dinyatakan sebelum ini.
Kami berusaha untuk memastikan rantaian bekalan kami mematuhi Dasar Tanpa Penebangan Hutan, Tiada Pembangunan Baharu di Tanah Gambut dan Tiada Eksploitasi Rakyat dan Komuniti Tempatan (NDPE) Kumpulan.
Kami berusaha untuk mewujudkan persekitaran kerja yang inklusif.
Kami mempunyai dasar ketat tanpa diskriminasi berdasarkan jantina, kumpulan minoriti etnik atau agama, dan pekerja asing.
Latihan dan peningkatan kesedaran dijalankan untuk menggalakkan layanan yang adil dan sama rata untuk semua orang.

Keselamatan dan Kesihatan

Kulim komited untuk memastikan keselamatan dan kesihatan semua pekerja kami di tempat kerja dan berusaha untuk mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk pekerja, pelanggan dan orang ramai kami.

Melalui pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) dan memastikan keselamatan semua pekerja kami di estet dan kilang kami serta kesejahteraan tenaga kerja kami, mereka diberi kuasa untuk memacu kecemerlangan prestasi.

Kami menghargai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja kami sebagai amat penting untuk semua pekerja kami dan Pengurus/Ketua Jabatan masing-masing bagi setiap ladang dan kilang mempunyai jawatankuasa OSH yang berdedikasi dan pegawai OSH yang bertanggungjawab untuk menganjurkan program latihan keselamatan dan menjalankan mesyuarat KKP setiap suku tahun.

Pegawai memantau semua pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan juga menyiasat sebarang kemalangan yang berlaku dan melaporkan semula kepada pengerusi.
Kami telah menetapkan KPI atau sasaran untuk memastikan kami memupuk budaya keselamatan di kalangan pekerja kami. Kami secara berterusan melatih dan memberi taklimat kepada pekerja kami tentang aspek keselamatan dan kesihatan serta penyeliaan yang ketat, dan penambahbaikan berterusan proses adalah penting dalam pendekatan kami ke arah mengurus Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang tinggi.

Kami terus berwaspada dalam memantau prestasi keselamatan kami dengan menjejaki kadar kemalangan masa hilang (LTAR), kadar keterukan dan kematian sepanjang operasi kami. Kami menyasarkan untuk mengekalkan LTAR di bawah sepuluh setiap tahun dan kadar keterukan di bawah 3.5 setiap tahun.

Faedah Pekerja

Semua pekerja, termasuk pekerja asing, mempunyai akses kepada klinik kesihatan percuma dan pelan manfaat kesihatan. Setiap kali pekerja memerlukan rawatan perubatan hospital, syarikat membayar balik semua perbelanjaan yang berkenaan. Langkah-langkah lain untuk melindungi pekerja kami daripada risiko kesihatan ialah pengasapan secara berkala untuk mencegah demam denggi dan penyediaan kemudahan rawatan air yang boleh diminum yang mencukupi. Penyediaan klinik dan kemudahan penjagaan kesihatan untuk pekerja dan komuniti tempatan di ladang kami.

Pelaburan dan Penglibatan Komuniti

Kulim membina kepercayaan dengan ahli komuniti dengan menerapkan tanggungjawab korporat dalam semua proses perniagaan kami.

Kulim sentiasa berusaha untuk memberi sumbangan positif kepada komuniti yang kami berkhidmat.
Kami secara aktif menggalakkan pengurusan dan kakitangan untuk mengambil bahagian dalam projek kebajikan, kerja dan amal.

Pengurusan air

Kulim mengiktiraf kepentingan memastikan pengurusan air yang cekap dan menjaga kualitinya. Ini dicapai dengan mengurangkan kesan operasi kami. Kami sedar bahawa penuaian BTS dan pengeluaran MSM memerlukan pergantungan yang besar kepada air; oleh itu, kami berusaha untuk melaksanakan amalan pengurusan air terbaik.
Hakisan tanah adalah punca biasa pencemaran air. Kami menanam tanaman penutup kekacang yang tumbuh pesat di kawasan yang terdedah kepada hakisan. Kami memantau Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) badan air di sekeliling untuk memastikan kami tidak mencemarkan air di sekitar kawasan operasi kami.
Pada tahun 2021, intensiti penggunaan kami meningkat sedikit sebanyak 1.8% namun kekal jauh di bawah sasaran kami sebanyak 1.2m3/MT BTS. Untuk mengurangkan penggunaan kami, kami mengitar semula air daripada kondensat pensteril di kilang kami. Kami juga telah memasang kawasan tadahan air untuk mengaut air hujan.

Mengurangkan Penggunaan Bahan Kimia

Laluan air juga tercemar dengan menggunakan bahan kimia seperti racun perosak, racun herba, dan baja (yang, seterusnya menyumbang dengan ketara kepada jejak karbon ladang). Untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia, oleh itu pencemaran kimia kami serta pelepasan karbon, kami telah menggunakan pendekatan Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) yang memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus.
Pendekatan IPM memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus
Ternakan telah diperkenalkan ke ladang kami sejak 2008 sebagai kaedah merumput semula jadi di samping meningkatkan kesuburan tanah, mengitar semula nutrien dan mengurangkan penggunaan bahan kimia
Menunjukkan amalan pertanian yang baik oleh ahli agronomi dalaman yang cekap yang menjaga pengurusan dan pemuliharaan tanah

Sisa dan Pencemaran

Laluan air juga tercemar dengan menggunakan bahan kimia seperti racun perosak, racun herba, dan baja (yang, seterusnya menyumbang dengan ketara kepada jejak karbon ladang). Untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia, oleh itu pencemaran kimia kami serta pelepasan karbon, kami telah menggunakan pendekatan Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) yang memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus.
Kebanyakan sisa pepejal yang kami hasilkan adalah berasaskan bio dan dilupuskan menggunakan kaedah mesra alam. Kilang dan estet kami juga menjana sisa terjadual, disimpan di bangsal yang ditetapkan sehingga 180 hari atau sehingga volum maksimum 20 MT dipenuhi. Selepas itu, kontraktor berlesen yang diluluskan oleh JAS akan membuang sisa mengikut peraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual)
- Mengguna pakai teknik tanam semula sifar pembakaran

- Pembakaran terbuka di ladang dan kawasan kilang kami adalah dilarang sama sekali di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan peraturan RSPO

- Taklimat mengenai pekerja kami tentang keselamatan kebakaran sebagai sebahagian daripada program latihan mereka
Menunjukkan amalan pertanian yang baik oleh ahli agronomi dalaman yang cekap yang menjaga pengurusan dan pemuliharaan tanah
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
homechevron-down
ms_MYBahasa Melayu