Kepimpinan

Lembaga Pengarah

MOHD FARIS ADLI SHUKERY
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 31 Mac 2023
umur: 51
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Sheffield Hallam, United Kingdom pada tahun 1995 sebelum beliau memperoleh Sarjana Undang-undang (Undang-undang Antarabangsa dan Komersial) dari Universiti Sheffield, United Kingdom pada tahun 1997.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 1997 di Bahagian Dasar dan Pembangunan sebelum menyertai AmMerchant Bank sebagai Pengurus Pematuhan pada tahun 2003. Beliau kemudiannya menyertai Kumpulan Guthrie Berhad sebagai Pengurus di Jabatan Perancangan Korporat pada tahun 2005.

Beliau kemudiannya menjadi Naib Presiden Perladangan Huluan di Sime Darby Plantation pada 2008. Pada 2014, beliau menyertai operasi hiliran untuk menjadi Ketua Pemasaran Makanan & Minuman Sime Darby.

Jawatan terakhir beliau dalam operasi hiliran ialah Ketua Penyelesaian Pelanggan untuk Sime Darby Oils sebelum menyertai semula operasi huluan Sime Darby Plantation sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah, Sabah dari Julai 2019 hingga September 2020.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah beberapa syarikat dalam Kumpulan Kulim.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim.

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
Baca Lagi
MOHD NORDIN JAMALUDIN
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 10 Julai 2020
umur: 61
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari University of West London, United Kingdom. 

Beliau memulakan kerjayanya sebagai Penasihat Undang-undang Kanan dan Setiausaha Syarikat di Shell Malaysia Trading Sdn Bhd dari 1990 hingga 2007. 

Kemahiran dan pengalamannya dalam Syarikat Multinasional telah mendedahkannya kepada bidang penting lain seperti ICT dan Inovasi, Sumber Manusia, dan Tadbir Urus dari perspektif pelbagai negara di rantau ASEAN.

Beliau mengembangkan lagi kerjayanya di Iskandar Investment Berhad dari 2008 hingga 2018 di mana jawatan terakhirnya ialah Naib Presiden Eksekutif, yang bertanggungjawab terutamanya untuk Modal Insan, Pengurusan dan fungsi Kesetiausahaan Syarikat. 

Beliau bertanggungjawab ke atas semua urusan kesetiausahaan syarikat dan memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap keperluan berkanun yang berkaitan untuk mengurangkan risiko teguran, denda, dan ketidakpatuhan berkaitan Iskandar Investment dan anak syarikat Kumpulannya.

Seterusnya, beliau juga bertanggungjawab untuk merangka strategi modal insan jangka panjang dan inisiatif strategik untuk memanfaatkan keupayaan modal insan Syarikat untuk menyokong pelaksanaan strategi dan rancangan perniagaan dengan berkesan.

Beliau memulakan perkhidmatannya sebagai Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat dengan JCorp pada 2 Februari 2020.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Pada masa ini, beliau ialah Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif QSR Brands (M) Holdings Berhad.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim.

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.

Baca Lagi
NINA SAPURA RAHMAT

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 31 Mac 2023 
umur: 44

Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kecemerlangan) daripada Institut Teknologi Diraja Melbourne, Australia. 

 Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2000 dengan PricewaterhouseCoopers, Johor Bahru di Jabatan Jaminan Audit. Pada tahun 2003, beliau menyertai SAJ Holdings Sdn Bhd sebagai Eksekutif Jabatan Kewangan.

Kemudian, beliau menyertai KULIM sebagai Eksekutif pada 2006 dan mengembangkan kerjayanya sehingga 2017, di mana jawatan terakhirnya ialah Pengurus Kanan Jabatan Hal Ehwal Korporat.

Pada 2017, Johor Corporation (JCorp) melantik beliau sebagai Pengurus Kanan Jabatan Strategi Korporat Kumpulan.

Pada tahun 2019, beliau menjadi Timbalan Pengurus Besar Jabatan Strategi dan Perancangan Perniagaan JCorp dan jawatan terkini beliau ialah Pengurus Besar Pengurusan Portfolio JCorp.

Beliau adalah ahli Institut Akauntan Malaysia dan Akauntan Awam Bertauliah Australia.

Pengerusi/Pengarah:

Beliau ialah Pengarah Pristine Bay Sdn Bhd, anak syarikat KULIM.

Pengisytiharan:

Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama KULIM.

Beliau tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan KULIM dan tidak pernah disabitkan atas sebarang kesalahan.

Tan Sri Dr Ismail Bakar
Pengerusi
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 10 Mei 2022
umur: 62
Baca Lagi
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, 
B. Econs (Hons) in Applied Economics, dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur (1983).

Beliau memperoleh Diploma Pentadbiran Awam (DPA) daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kuala Lumpur, Malaysia (1985).

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari University of Hull, United Kingdom (1995) dan Ph.D. daripada Universiti Hull, United Kingdom (2004).

Beliau adalah Ahli Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIS) UK serta seorang Profesor Adjung, Pusat Pengajian Kejuruteraan dan Keusahawanan, Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

Pengalaman bekerja:
Beliau memulakan kerjaya sebagai Penolong Setiausaha, Bahagian Kontrak dan Bekalan di Kementerian Kewangan (MOF) sebelum menyertai Pasukan Petugas Anti Narkotik sebagai Penolong Pengarah.

Beliau kemudiannya berkhidmat di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa MOF sebagai Penolong Setiausaha. Berikutan itu, beliau adalah Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Kewangan Awam, MOF.

Pada tahun 2004, beliau dilantik sebagai Ketua Perancangan, Penyelidikan dan Dasar, MOF.

Pada tahun 2006, beliau menjadi Ketua Seksyen, Perolehan Kerajaan, MOF. Beliau kemudiannya berkhidmat sebagai Penasihat Kanan kepada Pengarah Eksekutif (Kumpulan SEA) Bank Dunia. Beliau kemudiannya menyertai Kementerian Pertahanan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar). 

Beliau dilantik sebagai Pengarah, Unit Strategik Negara, MOF. Dilantik Pengarah Belanjawan Negara, Pejabat Belanjawan Negara, MOF.

Beliau kemudiannya berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Pengangkutan dan di Kementerian Pertanian dan Ind Asas Tani, serta Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan. 

Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara Malaysia. Beliau berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Pengarah DMIA-LTAT Sdn Bhd. Pada masa ini, beliau ialah Pengerusi TCorp Sdn Bhd (Subsidiari TEKUN Nasional) dan beliau juga Pengerusi Bank Islam Malaysia Berhad.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
DATO' SR. HISHAM JAFREY
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Mac 2020
umur: 64
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam Ukur Bahan (Kepujian) dari Leeds Metropolitan University. 
Dia memulakan kerjayanya dengan Harlow dan Milner dari Wakefield, England. Kembali ke Malaysia pada 1983, beliau menyertai Antara Construction Sdn Bhd.

Beliau kemudiannya menyertai Universiti Teknologi Malaysia dan memainkan peranan penting dalam pembangunan Jabatan Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina.

Beliau merupakan Pengerusi Institusi Diraja Juruukur Malaysia (Cawangan Johor) dan beliau juga merupakan ahli Pusat Kelulusan Sehenti Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Pada masa ini, beliau ialah Pengarah Urusan ARH Jurukur Bahan Sdn Bhd, yang merupakan salah satu amalan ukur kuantiti terbesar di Malaysia. 

Beliau juga memegang jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif di JCorp serta Cement Industries Malaysia Berhad.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. 

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.

Baca Lagi
Shamsul Anuar Abdul Majid
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 10 Julai 2020
umur: 51
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Kimia dari Imperial College, London, England sebelum memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia.  

Beliau juga merupakan Penganalisis Kewangan Bertauliah (CFA) dari CFA Institute, Charlottesville, Virginia, Amerika Syarikat.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Shell Malaysia sebagai Penganalisis Perancangan pada 1994 sebelum menyertai Boston Consulting Group pada 2000. 

Beliau kemudiannya menyertai Grenland Malaysia sebagai Naib Presiden, Kewangan dan Projek Khas pada 2004. Beliau merupakan Naib Presiden Eksekutif Strategi dan Kebolehlaksanaan, Iskandar Investment Berhad pada 2007.

Beliau kemudiannya menyertai Iskandar Waterfront Holdings pada 2011 sebagai Pegawai Khas kepada Pengarah Urusan. Pada 2014, beliau merupakan Pengarah Fikiran Sepakat Sdn Bhd.

Beliau menyertai JCorp sebagai Pengurus Besar pada 2017 sebelum pelantikannya sebagai Ketua Pegawai Pelaburan.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Pada masa ini, beliau ialah Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif QSR Brands (M) Holdings Berhad, KPJ Healthcare Berhad, Al-'Aqar Healthcare REIT, dan Al-Salam REIT. 

Beliau juga pengarah Damansara Assets Sdn Bhd, Johor Land Berhad, Damansara REIT Managers Sdn Bhd, TLP Terminal Sdn Bhd, dan beberapa syarikat lain dalam Kumpulan JCorp.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. 

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
Baca Lagi
Abdullah Abu Samah
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Januari 2021
umur: 56
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of Washington, Seattle, Amerika Syarikat.

Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dari University of the Pacific, California. Beliau memulakan kerjayanya dengan KPMG pada tahun 1988. 

Beliau merupakan rakan kongsi di Bahagian Auditnya dari tahun 1997 sehingga bersara pada tahun 2020. Beliau telah dipinjamkan ke KPMG London selama dua tahun antara 1993 dan 1995 untuk memberi tumpuan kepada sektor perkhidmatan kewangan.

Beliau mempunyai lebih 32 tahun pengalaman dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan daripada pelbagai industri termasuk ladang kelapa sawit, minyak & gas, perbankan dan kewangan, pembinaan dan pembangunan hartanah, hotel dan hospitaliti, pembuatan, produk perindustrian, perdagangan, syarikat pemegangan pelaburan serta syarikat multinasional yang besar. syarikat.

Selain itu, beliau juga terlibat dalam semakan maklumat kewangan prospektif untuk tujuan IPO, terbitan hak dan terbitan bon. Beliau mempunyai pengalaman penting dalam semakan usaha wajar berhubung dengan cadangan skim komposit susunan dan skim penstrukturan semula.

Beliau adalah ahli Institut Akauntan Malaysia dan Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Pada masa ini, beliau ialah Pengerusi Extreme Edge Sdn Bhd, anak syarikat Kulim. Beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif di Media Prima Berhad. 

Beliau juga memegang jawatan di Damansara REIT Managers Sdn Bhd sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. 

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
Baca Lagi
FAWZI AHMAD
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Januari 2021
umur: 69
Kelayakan & Pengalaman:
Selepas tamat pengajian, beliau menyertai Skim Eksekutif dalam Kumpulan Kulim di Ulu Tiram dan pada mulanya ditempatkan di Ladang Ulu Tiram dan kemudian dipindahkan ke Ulu Tiram Manufacturing Company Ltd. Beliau telah menghadiri pelbagai kursus yang diadakan oleh Institut Getah Malaysia (RRI).

Menjelang akhir tahun 1980, beliau bertukar ke Bahagian Perladangan di Ladang Ulu Tiram sebagai Penolong Pengurus Kanan. Beliau kemudiannya dipinjamkan ke anak syarikat Kulim dan menubuhkan infrastruktur untuk Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) dari 1985 hingga 1988.

Beliau berpindah semula ke Ulu Tiram Estate pada akhir 1988 sebelum menyertai Austral Enterprise (anak syarikat Island & Peninsula) pada 1989 dan seterusnya menjadi Penasihat Tanaman pada 1991. 

Pada tahun 1992, beliau telah menubuhkan dan menerajui Bahagian Perladangan untuk YPJ. Beliau adalah Naib Pengerusi Kebangsaan Persatuan Penanam Diperbadankan dan Naib Pengerusi Persatuan Penanam Diraja Johor Negeri. 

Beliau bersara daripada YPJ Oil Palm Estates Sdn Bhd pada tahun 2013. Pada masa ini, beliau menjalankan khidmat nasihat untuk lawatan ladang untuk sebuah syarikat perladangan GLC yang telah ditubuhkan.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
TIADA

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim.

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
Baca Lagi
MOHD FAZILLAH KAMARUDDIN
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 20 Jun 2021
umur: 64
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Analitik) dari Universiti Malaya pada tahun 1981. Beliau juga memiliki Diploma dalam Persatuan Peniaga Bon (AIBD) Zurich, Switzerland (kini dikenali sebagai Persatuan Penanda Modal Antarabangsa). 

Beliau memulakan kerjayanya dengan Bank Bumiputra (M) Berhad (BBMB) dan telah ditugaskan di Pasaran Modal Sekuriti di Bahagian Perbendaharaan Pengurusan Dana, Kuala Lumpur.

Pada tahun 1984, beliau berpindah ke BBMB cawangan London sebagai Ketua Jabatan Perdagangan Pasaran Modal. Kemudian, dia berpindah ke cawangan BBMB New York atas tugasan khas mengenai "perintah berhenti dan berhenti."

Beliau menyertai BBMB Securities Sdn Bhd sebagai Pengurus pada tahun 1992. Pada tahun 1994, beliau menyertai K&N Kenanga sebagai peniaga kanan yang menjaga pelanggan antarabangsa. Beliau kemudiannya menyertai Charles Bradburne Berhad sebagai Pengurus Besar Jabatan Perdagangan yang bertanggungjawab untuk pelanggan institusi dan antarabangsa.

Pengerusi/Pengarah:
TIADA

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. 

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.

Baca Lagi
PENGURUSAN

Pasukan Pengurusan Kanan

Mohd Faris Adli Shukery
MOHD FARIS ADLI SHUKERY
Pengarah Urusan
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Oktober 2020
umur: 50
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Sheffield Hallam, United Kingdom pada tahun 1995 sebelum beliau memperoleh Sarjana Undang-undang (Undang-undang Antarabangsa dan Komersial) dari Universiti Sheffield, United Kingdom pada tahun 1997.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Bursa Saham Kuala Lumpur pada 1997 di Bahagian Dasar dan Pembangunan sebelum menyertai AmMerchant Bank sebagai Pengurus Pematuhan pada 2003.

Beliau kemudiannya menyertai Kumpulan Guthrie Berhad sebagai Pengurus di Jabatan Perancangan Korporat pada tahun 2005.

Beliau kemudiannya menjadi Naib Presiden Perladangan Huluan di Sime Darby Plantation pada 2008. Pada 2014, beliau menyertai operasi hiliran untuk menjadi Ketua Pemasaran Makanan & Minuman Sime Darby.

Jawatan terakhir beliau dalam operasi hiliran ialah Ketua Penyelesaian Pelanggan untuk Sime Darby Oils sebelum menyertai semula operasi huluan Sime Darby Plantation sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah, Sabah dari Julai 2019 hingga September 2020.

Jawatan Pengerusi/Pengarah:
Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah beberapa syarikat dalam Kumpulan Kulim.

Pengisytiharan:
Selain daripada yang didedahkan, beliau tidak mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Kulim. 

Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam mana-mana urusan perniagaan yang melibatkan Kulim dan tidak disabitkan atas sebarang kesalahan.
Baca Lagi
Fairuz Ismail
FAIRUZ ISMAIL
Ketua Pegawai Operasi
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Ogos 2021
umur: 59
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of the West of England, United Kingdom pada 2014. 

Beliau memiliki sijil profesional Program Pembangunan Pengurusan daripada Asian Institute of Management, Philippines (AIM) pada tahun 2007 dan beliau memiliki Diploma Industri Tanaman dan Pengurusan daripada Institut Teknologi MARA (kini dikenali sebagai UiTM) pada tahun 1984. 

Beliau mempunyai lebih 33 tahun pengalaman dalam pelbagai industri termasuk perladangan dalam perniagaan huluan dan hiliran, kilang, penyelidikan & pembangunan, membangunkan projek baharu, dan mengetuai transformasi organisasi.

Sebelum ini, beliau merupakan Ketua Perladangan Indonesia Golden Hope Plantation Berhad dan Naib Presiden Kanan Sime Darby Plantation Berhad serta Naib Presiden Eksekutif/Ketua Pegawai Operasi Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) sebelum menyertai Kulim sebagai Ketua Pegawai Operasi pada 1 Ogos 2021.

Baca Lagi
Syed Aiman Kifli Syed Jaafar
Ketua Pegawai Strategi
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 November 2022
Umur: 36
Kelayakan & Pengalaman:

Syed Aiman dilantik sebagai Ketua Pegawai Strategi KULIM pada 1 November 2022. Beliau sebelum ini merupakan Pengurus Besar Pengurusan Portfolio, Bahagian Pelaburan di Johor Corporation. Sebelum itu, beliau merupakan perunding pengurusan di Accenture dan telah memegang peranan dalam strategi dan pelaburan di CIMB Bank, MyHSR Corporation, dan Iskandar Waterfront Holdings. Syed Aiman mempunyai pengalaman pelbagai sektor dalam ekuiti persendirian dan pembinaan usaha niaga dengan fokus pada perancangan, strategi dan pelaksanaan penciptaan nilai.

Beliau memperolehi Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari University of Chicago Booth School of Business, Amerika Syarikat. Beliau adalah Profesional Pengurusan Projek (PMP) bertauliah dan Profesional Kewangan Islam Bertauliah (CIFP) daripada INCEIF.
Baca Lagi
AZIAH AHMAD
Ketua Pegawai Kewangan, Bahagian Kewangan
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 April 2020
umur: 56

Kelayakan & Pengalaman:

Beliau ialah Akauntan Pengamal Bertauliah CPA Australia dan ahli Institut Akauntan Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dalam Perakaunan dari Universiti Wollongong, New South Wales, Australia.

Beliau menyertai JCorp sebagai Pengurus Besar pada 1 April 2014 sebelum dipinjamkan ke Damansara Assets Sdn Bhd sebagai Ketua Pegawai Kewangan. 

Dari Oktober 2016 hingga Disember 2019, beliau mengetuai Jabatan Pemantauan dan Penasihat Kewangan Kumpulan JCorp. Beliau menjadi Naib Presiden dan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan sebelum menyertai Kulim.

Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah beberapa syarikat dalam Kumpulan Kulim.

 

Baca Lagi
Amran Zakaria
AMRAN ZAKARIA
Ketua Bahagian Modal Insan
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Januari 2021
umur: 54
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Hortikultur dari Universiti Putra Malaysia, Diploma Latihan dan Pembangunan dari Kolej Pendidikan Auckland, New Zealand, dan Diploma Perhubungan Perusahaan dari Persekutuan Majikan Malaysia. 
Beliau membawa bersamanya pengalaman luas dalam Pengurusan Sumber Manusia pada peringkat operasi dan strategik daripada pekerjaan sebelumnya di Jabatan Perdana Menteri, Toyota Group, Nestle, dan beberapa GLC.

Beliau menyertai Kulim sebagai Ketua Bahagian Sumber Manusia pada 24 April 2017 dan dipinjamkan ke JCorp pada Januari 2020 untuk mengetuai Kumpulan Sumber Manusia sebelum menyambung semula jawatan yang sama di Kulim pada September 2020.

 Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah beberapa syarikat dalam Kumpulan Kulim.

Baca Lagi
Maziah Ahmad
MAZIAH MAHMOD
Ketua Bahagian Digital & Teknologi
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Februari 2021
umur: 54
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Teknologi Malaysia. 

Beliau memulakan kerjayanya dengan JCorp sebagai Eksekutif pada 16 Mei 1993. Beliau telah dilantik sebagai Timbalan Pengurus Bahagian Pembangunan ICT pada tahun 2000 dan dinaikkan pangkat sebagai Pengurus pada tahun 2006. 

Beliau kemudiannya dipinjamkan ke Sovereign Multimedia Resources Sdn Bhd, anak syarikat JCorp sebelum kembali ke JCorp pada 2014 sebagai Timbalan Pengurus Besar Bahagian Pembangunan ICT. Beliau meninggalkan JCorp sebagai Pengurus Besar Bahagian Pembangunan ICT sebelum memegang jawatan sekarang di Kulim. 

Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah beberapa syarikat dalam Kumpulan Kulim.

Baca Lagi
Lokman Izam Abd Aziz
LOKMAN IZAM ABD AZIZ
Ketua Bahagian Komersil
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 15 Oktober 2021
umur: 54
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan BA (Kepujian) dalam Pengajian Perniagaan dari Universiti Sheffield Hallam, United Kingdom pada tahun 1992.

Beliau memulakan kerjayanya dengan Perunding KPMG Peat Marwick di jabatan Pelancongan dan Hospitaliti sebelum menyertai Kumpulan Syarikat Renong sebagai Pengurus Pembangunan Perniagaan. 

Beliau membawa bersamanya pengalaman luas dalam Pemasaran, Produk dan pembangunan Saluran di peringkat operasi dan strategik daripada pekerjaannya sebelum ini dengan The Coca-Cola Company di Asia Pasifik dan Amway Asia Tenggara. Beliau menyertai syarikat itu sebagai Ketua Bahagian Komersial pada 15 Oktober 2021.

Baca Lagi
Mohd Nasir Md Saad
MOHD NASIR HJ. MD SAAD
Ketua Bahagian Tadbir Urus
kewarganegaraan: Malaysia
Tarikh Lantikan: 1 Mac 2022
Umur: 51
Kelayakan & Pengalaman:
Beliau berkelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dalam jurusan Pengurusan Strategik dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM). 

Beliau ialah Akauntan Bertauliah dan ahli Institut Akauntan Malaysia. Beliau adalah seorang profesional tadbir urus yang bermotivasi tinggi dan berorientasikan hasil dengan latar belakang yang kukuh dalam audit dan pengurusan risiko dalam pelbagai industri.

Beliau memulakan kerjayanya dengan RHB Bank Berhad sebagai Juruaudit Dalaman Kanan, Audit Dalaman Kumpulan pada Ogos 1996 sebelum menyertai Amfinance Berhad sebagai Penolong Pengurus, Pemeriksaan pada Mei 2004. 

Beliau merupakan Pengurus Audit Dalaman di Bernas pada Julai 2005 dan menjadi Naib Presiden Audit Dalaman Kumpulan di Satang Holdings Berhad pada Disember 2006. Beliau merupakan Ketua Audit Dalaman Kumpulan MK Land Berhad pada Mac 2009 sebelum pelantikannya sebagai Ketua Audit Dalaman & Pengurusan Risiko Zelan Berhad pada tahun 2011. 

Beliau pernah dipinjamkan untuk menerajui Jabatan Akaun dan Kewangan Zelan Berhad dari Februari 2018 hingga Jun 2019.

Beliau menyertai syarikat itu sebagai Ketua Bahagian Tadbir Urus pada 1 Mac 2022.

Baca Lagi
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu