Tiada Penebangan Hutan, Tiada Gambut dan             Tiada Eksploitasi
Perlindungan dan Pengurusan HCV / HCS
Pengeluaran karbon
Tenaga yang boleh diperbaharui
Pengurusan air
Penggunaan Bahan Kimia Bertanggungjawab
Sisa dan Pencemaran

Tiada Penebangan Hutan, Tiada Gambut dan Tiada Eksploitasi

Kami komited dan secara aktif berusaha untuk terus meningkatkan prestasi alam sekitar dan mengamalkan prinsip pembangunan mampan berpandukan dasar berikut:
KULIM tidak akan melaksanakan pembangunan baharu di kawasan Hutan Utama yang diklasifikasikan sebagai hutan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan di kawasan yang mengandungi satu atau lebih Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) dan pembangunan tanah yang dijalankan oleh syarikat mengambil kira pemuliharaan dan penyelenggaraan biodiversiti.
KULIM tidak akan memberi komitmen kepada sebarang pembangunan di kawasan gambut tanpa mengira kedalaman. Kami komited terhadap penerapan Amalan Pengurusan Terbaik ke atas tanah gambut sedia ada di ladang kami
KULIM komited untuk memastikan dan melindungi hak semua orang yang terjejas secara langsung dan tidak langsung oleh operasi kami. Teras kepada ini, Dasar Rakyat kami ialah komitmen terhadap penghormatan dan pengiktirafan telus kami terhadap hak semua pekerja kami, termasuk pekerja kontrak, sementara dan migran serta orang yang tinggal di kawasan berhampiran dan komuniti bersebelahan.
life-on-land

Perlindungan dan Pengurusan HCV/HCS

Kami komited untuk memelihara dan melindungi tapak HCV serta HCS.

Kami telah mengenal pasti perkara berikut:
  i) 1,131.1 ha sebagai kawasan HCV pada tahun 2021
  ii) 276.25 ha sebagai tanah pemuliharaan di ladang kami pada tahun 2021

Kebanyakan kawasan ini terletak di sekitar Taman Negara Endau-Rompin dan Hutan Simpan Labis di Johor.
Kami telah mengekalkan koridor hidupan liar yang menghubungkan habitat semula jadi dalam ladang kami sejak 2011

Penyelenggaraan koridor semula jadi ini digabungkan dengan acara penanaman pokok tahunan, yang melibatkan pekerja dan orang awam
Kami berusaha untuk memastikan rantaian bekalan kami mematuhi Dasar Tanpa Penebangan Hutan, Tiada Pembangunan Baharu di Tanah Gambut dan Tiada Eksploitasi Rakyat dan Komuniti Tempatan (NDPE) Kumpulan.
Pada tahun 2021, 36 insiden pencerobohan gajah telah dilaporkan di seluruh estet kami dan kawasan perumahan sekitar

Untuk melindungi komuniti tempatan serta hidupan liar, kami bekerjasama rapat dengan Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar dan Jabatan Hidupan Liar Johor sambil melibatkan diri dengan kerajaan negeri dan pekebun kecil kami
life-on-land

Pengeluaran karbon

Pada tahun 2021, jumlah pelepasan kami adalah 13.75% kurang daripada 485,000 MT CO2e pada tahun 2020, manakala ketumpatan pelepasan kami adalah 8% lebih rendah daripada 1.23 MT CO2e setiap MT CPO dan PK.
Kami menyasarkan pengurangan 50% keamatan karbon menjelang 2025, yang diterjemahkan kepada 0.88 MT CO2e setiap MT MSM dan PK
Untuk mencapai sasaran pengurangan kami, kami telah menyusun kedua-dua inisiatif jangka pendek dan jangka panjang melalui penyepaduan pengurusan sisa dan pencemaran, tenaga boleh diperbaharui dan perladangan karbon dengan amalan pertanian kami.

Tenaga yang boleh diperbaharui

Kami telah menjana Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) menggunakan sisa dari kilang kami sejak 2016. Melalui penjanaan RE, kami boleh mengurangkan jejak karbon kami dengan ketara melalui pengambilan elektrik yang lebih rendah daripada grid nasional dan pelepasan metana yang lebih rendah daripada sisa bio kami
Kami berusaha untuk mencapai penggunaan 70% RE dalam unit operasi kami.
Pada masa ini, biogas yang dijana digunakan untuk penjanaan kuasa (sila rujuk jadual di atas untuk maklumat lanjut). Sebaik sahaja loji biogas Sedenak dimulakan, biogas yang dijana di sini akan ditukar kepada biometana dan seterusnya dijual kepada Gas Malaysia Berhad. Gas Malaysia pula akan menyalurkan metana ke dalam grid gas negara. Sementara itu, loji biogas di Kilang Sawit Sindora dan Tereh akan dinaik taraf untuk pengkomersilan bio-CNG menjelang tahun 2023, sambil kami berusaha untuk mencapai penggunaan 70% RE dalam unit operasi kami.

Pengurusan air

Kulim mengiktiraf kepentingan memastikan pengurusan air yang cekap dan menjaga kualitinya. Ini dicapai dengan mengurangkan kesan operasi kami. Kami sedar bahawa penuaian BTS dan pengeluaran MSM memerlukan pergantungan yang besar kepada air; oleh itu, kami berusaha untuk melaksanakan amalan pengurusan air terbaik.
Hakisan tanah adalah punca biasa pencemaran air. Kami menanam tanaman penutup kekacang yang tumbuh pesat di kawasan yang terdedah kepada hakisan. Kami memantau Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) badan air di sekeliling untuk memastikan kami tidak mencemarkan air di sekitar kawasan operasi kami.
Pada tahun 2021, intensiti penggunaan kami meningkat sedikit sebanyak 1.8% namun kekal jauh di bawah sasaran kami sebanyak 1.2m3/MT BTS. Untuk mengurangkan penggunaan kami, kami mengitar semula air daripada kondensat pensteril di kilang kami. Kami juga telah memasang kawasan tadahan air untuk mengaut air hujan.

Mengurangkan Penggunaan Bahan Kimia

Laluan air juga tercemar dengan menggunakan bahan kimia seperti racun perosak, racun herba, dan baja (yang, seterusnya menyumbang dengan ketara kepada jejak karbon ladang). Untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia, oleh itu pencemaran kimia kami serta pelepasan karbon, kami telah menggunakan pendekatan Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) yang memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus.
Pendekatan IPM memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus
Ternakan telah diperkenalkan ke ladang kami sejak 2008 sebagai kaedah merumput semula jadi di samping meningkatkan kesuburan tanah, mengitar semula nutrien dan mengurangkan penggunaan bahan kimia
Menunjukkan amalan pertanian yang baik oleh ahli agronomi dalaman yang cekap yang menjaga pengurusan dan pemuliharaan tanah

Sisa dan Pencemaran

Laluan air juga tercemar dengan menggunakan bahan kimia seperti racun perosak, racun herba, dan baja (yang, seterusnya menyumbang dengan ketara kepada jejak karbon ladang). Untuk mengurangkan penggunaan bahan kimia, oleh itu pencemaran kimia kami serta pelepasan karbon, kami telah menggunakan pendekatan Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) yang memanfaatkan haiwan untuk mengawal perosak seperti rumpai dan tikus.
Kebanyakan sisa pepejal yang kami hasilkan adalah berasaskan bio dan dilupuskan menggunakan kaedah mesra alam. Kilang dan estet kami juga menjana sisa terjadual, disimpan di bangsal yang ditetapkan sehingga 180 hari atau sehingga volum maksimum 20 MT dipenuhi. Selepas itu, kontraktor berlesen yang diluluskan oleh JAS akan membuang sisa mengikut peraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual)
- Mengguna pakai teknik tanam semula sifar pembakaran

- Pembakaran terbuka di ladang dan kawasan kilang kami adalah dilarang sama sekali di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan peraturan RSPO

- Taklimat mengenai pekerja kami tentang keselamatan kebakaran sebagai sebahagian daripada program latihan mereka
Menunjukkan amalan pertanian yang baik oleh ahli agronomi dalaman yang cekap yang menjaga pengurusan dan pemuliharaan tanah
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu