Pemberitahuan

Kulim amat menggalakkan mana-mana kakitangan Kulim atau orang awam yang mempunyai pengetahuan dan/atau kesedaran tentang sebarang kelakuan tidak wajar yang dilakukan atau akan dilakukan di dalam Kulim untuk tampil ke hadapan dan melaporkan bagi mempertahankan kepentingan dan reputasi Kumpulan.
Kulim memberi jaminan bahawa semua maklumat dan identiti pemberi maklumat atau pemberi maklumat akan diproses secara sulit dan selamat.
Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 menyediakan jalan selamat untuk mereka mendedahkan kelakuan tidak wajar yang didakwa itu (beritahu) kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan suci hati, dengan melindungi identiti mereka, memberikan mereka kekebalan daripada prosiding sivil dan jenayah dan melindungi mereka daripada tindakan yang memudaratkan.

Saluran Pemberitahuan

Sebarang kelakuan tidak wajar yang ditemui atau benar-benar disyaki hendaklah dilaporkan serta-merta melalui salah satu saluran ini.
Borang Dalam Talian
Pemberitahuan

Tulis laporan atau telefon atau berjumpa sendiri Ketua Unit Integriti kami
Ketua Unit Integriti
Kulim (Malaysia) Berhad
KB 705 Ulu Tiram Estate
80990 Johor Bahru
Johor
Mel: Tandakan Sulit Tegas
Telefon : 07 - 863 1900
(Waktu Pejabat: 8.00 pagi hingga 5.30 petang / Ahad hingga Khamis)
Tulis laporan kepada Pengarah Bertanggungjawab Kulim (Malaysia) Berhad
Pengarah Bertanggungjawab Kulim (Malaysia) Berhad
Tingkat 11 , Menara KOMTAR
Pusat Bandaraya Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor
Mel : Tandakan Sulit Tegas
Kandungan dan Butiran Pendedahan
Pendedahan kelakuan tidak wajar mesti dibuat dengan butiran yang mencukupi dan disokong dengan bukti dokumentari dan/atau maklumat pihak yang dapat mengesahkan atau menyokong pendedahan tersebut, di mana-mana yang boleh dilaksanakan menggunakan 5W dan 1H (siapa / apa / bila / di mana / mengapa / bagaimana ). Pendedahan maklumat dengan niat untuk menipu, iri hati atau sebarang niat yang bertentangan dengan prinsip undang-undang, peraturan dan kepentingan Kulim tidak akan dilayan.
Pendedahan Identiti Pemberi Maklumat
Kulim menggalakkan pemberi maklumat mendedahkan identiti mereka atau bagaimana mereka boleh dihubungi. Maklumat tanpa nama akan dilayan, dan dipertimbangkan untuk tindakan tertakluk kepada keseriusan kandungan maklumat yang didedahkan.
Perlindungan daripada Pembalasan
1) Kulim memberi jaminan bahawa tiada tindakan akan diambil terhadap mana-mana pemberi maklumat dengan syarat maklumat yang diberikan adalah dengan suci hati dan tiada unsur niat jahat.

2) Kulim memandang serius tindakan balas atau tindakan balas terhadap pemberi maklumat. Kulim memberi jaminan kepada Pemberi Maklumat bahawa semua pendedahan dilindungi secara sulit.

3) Tindakan tatatertib boleh diambil atau laporan polis boleh dibuat terhadap mana-mana pekerja atau mana-mana orang yang terlibat dalam membuat pendedahan dengan niat jahat atau dengan niat untuk mencemarkan imej Kulim.

4) Pekerja atau mana-mana orang yang ingin mendedahkan atau melaporkan sebarang kelakuan tidak wajar bebas untuk membuat laporan kepada mana-mana agensi penguatkuasaan jika mereka memilih untuk berbuat demikian.

5) Pekerja atau mana-mana orang yang mendedahkan kelakuan tidak wajar kepada mana-mana agensi penguatkuasaan hendaklah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.
Kekebalan daripada Perlindungan
Perlindungan diberikan kepada pemberi maklumat walau bagaimanapun tidak termasuk kekebalan daripada sebarang penyiasatan, tatatertib atau tindakan lain yang timbul daripada sebarang salah laku peribadi, perbuatan salah laku atau tidak laku di pihaknya.

Kelakuan Tidak Wajar

Kelakuan Tidak Wajar ditakrifkan sebagai kelakuan atau tindakan yang menyalahi undang-undang dan/atau melanggar Kod Etika Perniagaan, peraturan, peraturan, garis panduan, dasar dan prosedur Kulim, secara bertulis dan tersirat.
Kesalahan menerima suapan
Menerima, memperoleh, bersetuju untuk menerima atau cuba mendapatkan, daripada mana-mana orang dalam sebarang bentuk suapan untuk kepentingan peribadi atau bagi pihak orang lain yang berkaitan dengan urusan rasmi Kulim.
Kesalahan memberi suapan
Memberi atau bersetuju untuk memberi atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada untuk faedah orang itu atau orang lain yang berkaitan dengan urusan rasmi Kulim. 
Kesalahan berniat menipu pengetua
1) Pemalsuan atau pengubahan cek, draf bank atau sebarang dokumen kewangan lain.

2) Ketidaksesuaian aktiviti tender dan perolehan.

3) Perakaunan yang boleh dipersoalkan atau tidak betul.

4) Serahkan dan sahkan sebarang tuntutan yang mengandungi butiran palsu.
Kesalahan menggunakan jawatan atau jawatan untuk kepuasan
Mana-mana orang memberikan dokumen yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau salah atau rosak dalam mana-mana butiran material, dan bertujuan untuk mengelirukan prinsipal.
1) Penyalahgunaan kuasa atau kuasa.

2) Tindakan atau peninggalan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Kulim.

3) Konflik kepentingan.

4) Penyalahgunaan atau penyalahgunaan harta atau sumber Kulim atau maklumat sulit.
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu