Kulim Bersedia Mencipta Semula Berikutan Keputusan Stellar FY2021

31 Julai 2022

JOHOR BAHRU, 31 Julai 2022: Kulim (Malaysia) Berhad (KULIM) melaporkan yang terbaik
keputusan kewangan pada 2021 mengenai harga minyak sawit yang rekod dan kecekapan operasi yang lebih baik
daripada program transformasi yang berterusan untuk menjadi perniagaan tani yang terkemuka
syarikat.

Di belakang satu lagi tahun yang mencabar yang timbul daripada COVID-19 yang berpanjangan
pandemik dan faktor luaran lain, KULIM bertukar dalam keuntungan Kumpulan sebelum cukai dan
zakat RM433.81 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, berbalik
kerugian tempoh sebelumnya sebanyak RM316.45 juta.

Hasil melonjak kepada RM1.65 bilion (48.56 peratus) daripada RM1.11 bilion tahun sebelumnya
walaupun jumlah jualan dan hasil daripada perladangannya lebih rendah. Ini dicapai pada
harga jualan purata yang lebih tinggi bagi minyak sawit mentah dan isirung sawit, yang meningkat sebanyak
60.66 peratus dan 77.64 peratus, masing-masing. Bersama-sama dengan kemerosotan yang lebih rendah dan
perbelanjaan peruntukan berbanding setahun sebelumnya telah membantu Kumpulan untuk kembali ke keadaan gelap.

Dalam keadaan itu, KULIM masih berjaya menuai 20.11 MT/ha daripada 22.93
MT/ha pada 2020, ini lebih tinggi daripada purata industri di Johor dan Semenanjung
Malaysia masing-masing 17.73 MT/ha dan 16.24 MT/ha. Dalam tempoh yang sama, Kumpulan
memproses sejumlah 1,419,613 MT tandan buah segar dan menghasilkan 295,747 MT
minyak sawit mentah (MSM). Kadar pengekstrakan minyak menurun kepada 20.83 peratus, daripada 21.04
peratus, namun kekal lebih tinggi daripada purata industri sebanyak 19.68 peratus bagi
Semenanjung Malaysia dan 19.92 peratus bagi Malaysia secara keseluruhan.

“Sementara kami beroperasi dengan tenaga kerja yang tidak mencukupi, dari segi kewangan kami berdiri
untuk mendapat manfaat daripada harga produk sawit yang melambung tinggi. Ini diterjemahkan menjadi salah satu yang terbaik kami
keputusan kewangan setakat ini walaupun pengeluaran dan hasil suboptimum. Kami secara semula jadi
berpuas hati dengan kejatuhan kewangan kami, namun lebih berbesar hati untuk melihatnya
Kumpulan membentuk secara beransur-ansur menjadi fokus pertanian, dipertingkatkan secara digital, dan
organisasi yang dikendalikan secara mampan yang kami jangkakan pada penghujung transformasi semasa kami
journey,” kata Mohd Faris Adli Shukery, Pengarah Urusan KULIM.

Beliau menyifatkan prestasi memberangsangkan itu kepada warga KULIM, Lembaga Pengarahnya
Pengarah dan pengurusan yang dapat mengemudi syarikat melalui
ketidakpastian dan masa yang sukar.

Di samping itu, pelonggaran sekatan ke atas kemasukan buruh asing dibolehkan secara optimum
operasi penuaian oleh Kumpulan untuk memanfaatkan harga MSM yang tinggi.

MELANGKAH KE HADAPAN

KULIM kini bersedia untuk mengembangkan usahanya melangkaui perladangan kelapa sawit secara bersepadu
pemain perniagaan tani. Ia sedang mencari untuk mengukuhkan kedudukannya di tengah aliran dan
hiliran melalui perkongsian dan/atau pemerolehan kilang penapisan dan isirung sawit
menghancurkan tumbuhan. Ia juga mengembangkan perniagaan ternakan lembu dan biri-biri manakala
meneroka kemungkinan bekerjasama dengan pengeluar tenusu.

Kumpulan juga sedang meninjau untuk membina portfolio makanan pertanian yang teguh dan berkembang maju untuk
menyumbang secara positif kepada agenda keselamatan makanan negara.

“Objektif utama kami adalah untuk KULIM menjadi syarikat unggulan yang boleh dipertingkatkan
agenda keselamatan makanan negeri dan negara. Kami akan berusaha untuk menubuhkan makanan
pasaran untuk pekebun kecil, pemain swasta besar dan berkaitan kerajaan
syarikat,” kata Mohd Faris.

Segmen perniagaan baharu di KULIM, pertanian tani merangkumi pertanian intensif dan
mono-crop untuk membekalkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berkualiti untuk pasaran Malaysia. Dalam melakukan
jadi, ia mengguna pakai teknologi IR4.0 seperti Internet of Things (“IoT”) untuk meneruskan
meningkatkan pengurusan tanaman sambil memanfaatkan automasi untuk mengurangkan buruh
keperluan.

KULIM juga sedang melancarkan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) berstruktur
Rangka kerja yang akan menyelaraskan inisiatif kemampanannya dengan visi, strategi dan
matlamat.

Sebagai sebahagian daripada komitmennya kepada ESG, KULIM menyasarkan untuk mengurangkan separuh jejak karbonnya dengan
2025 dan telah melabur dalam mengembangkan infrastruktur tenaga boleh diperbaharuinya dalam biogas
loji yang telah membantu mengurangkan pelepasan metana Kumpulan sebanyak 90 peratus. The
inisiatif juga selaras dengan hala tuju perniagaan KULIM untuk mengembangkan potensinya secara hijau
perniagaan yang dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan Kumpulan, sebagai perniagaan baharu
aliran pendapatan.

Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu