Kulim Tandatangani Pengisytiharan Ikrar Bebas Rasuah SPRM

31 Januari 2023

JOHOR BAHRU, 31 JANUARI 2023: Kulim (Malaysia) Berhad (KULIM) menandatangani Akuan Ikrar Bebas Rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam usaha memacu tadbir urus yang lebih baik, budaya integriti dan meningkatkan kesedaran di kalangan pekerja dan vendor tentang amalan anti rasuah di KULIM.

Mohd Faris Adli Shukery, Pengarah Urusan KULIM, menandatangani ikrar itu di hadapan SAC Sheikh Hamadi Sheikh Abdul Hamid, Timbalan Pengarah (Pencegahan) SPRM Johor. Turut hadir ialah Lembaga Pengarah KULIM, Ketua Tadbir Urus Kumpulan Johor Corporation, pasukan pengurusan KULIM, kakitangan dan vendornya.

"Ikrar ini seterusnya menunjukkan inisiatif kami untuk menegakkan integriti tinggi, tadbir urus dan ketelusan dalam operasi perniagaan kami. Kami mahu memupuk kesedaran di kalangan warga kerja KULIM tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan memupuk integriti sebagai tanggungjawab setiap warga kerja KULIM. Begitu juga untuk vendor kami, dalam bertindak demi kepentingan terbaik KULIM dan mengekalkan tahap integriti, ketelusan dan akauntabiliti tertinggi dalam menjalankan perniagaan dan operasi KULIM,” kata Mohd Faris pada majlis menandatangani perjanjian sempena Hari Integriti KULIM 2023 di pusat latihannya di Kota Tinggi.

Selaras dengan tadbir urus yang baik, KULIM memperoleh Pensijilan Sistem Pengurusan Anti Rasuah (ABMS) ISO 37001:2016 pada 4 Jun 2021. Akreditasi tersebut meliputi ladang kelapa sawit (estet dan kilang), operasi nanas, operasi lembu dan perkhidmatan korporatnya di Malaysia. Pada tahun-tahun akan datang, KULIM akan memperluaskan skop pensijilan ISO ABMS untuk syarikat subsidiari lain.

Bagi mengukuhkan amalan tadbir urus korporatnya, KULIM juga telah mewujudkan Ikrar Integriti Vendor yang berfungsi sebagai perjanjian antara KULIM dan vendornya untuk mencegah rasuah, pakatan sulit atau amalan rasuah lain bagi memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam proses perolehan. Pada majlis itu, Ikrar Integriti Vendor telah ditandatangani oleh 15 vendor utama KULIM.

Kakitangan KULIM dan tetamunya turut diberi pendedahan lanjut tentang kepentingan tadbir urus yang baik dan integriti melalui ceramah bertajuk “Ketelusan atau Ketirisan?” oleh Dato' Sri Akhbar Satar, Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah Malaysia.

Berita Popular

Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu