Perjalanan Kemampanan Kami

Rangka Kerja ESG kami

Sebagai sebuah syarikat perniagaan tani, melindungi alam sekitar dengan beroperasi secara bertanggungjawab dan beretika adalah aspek kritikal bagi perniagaan yang mampan.

Langkah 1

Kami sentiasa komited untuk menerapkan prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam semua operasi kami.

Langkah 1

Pada Jun 2022, Kulim telah menubuhkan struktur rangka kerja ESGnya dengan semua komponen sesuai dengan:

Langkah 1

Kebendaan

Pihak berkepentingan semakin bimbang tentang kesan risiko iklim dan ekonomi kita. Justeru, adalah penting bagi Kulim untuk mengutamakan rancangannya dalam mengurangkan pelepasan GHG.
Pengurusan efluen dan air sisa adalah penting untuk memastikan paras berada dalam had undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan.
Amalan buruh yang bertanggungjawab adalah penting bagi Kulim kerana ia merupakan industri intensif buruh. Ini adalah minat yang semakin meningkat di kalangan pihak berkepentingan untuk menegakkan amalan buruh yang kukuh.
Kulim mesti mengamalkan sikap berwaspada untuk melindungi kesihatan dan keselamatan pekerja. Ini harus menjadi keutamaan utama untuk memastikan kesejahteraan pekerja terpelihara.
Memandangkan Kulim kerap berurusan dengan pembekal dan vendor, sistem tadbir urus yang bertanggungjawab adalah asas dalam memacu tingkah laku beretika.
Semasa Kulim berurusan dan berinteraksi dengan pelbagai pembekal, pekebun kecil dan pihak ketiga sepanjang rantaian bekalannya. Bidang seperti perolehan dan kontrak perlu telus.
Inisiatif berterusan Kulim untuk meningkatkan pengeluaran Tenaga Boleh Diperbaharui melalui penukaran metana adalah penting untuk mengurangkan pelepasan GHG. Tenaga mesti diuruskan dengan betul untuk mengelakkan pembaziran.
Pelaburan komuniti proaktif adalah penting untuk memastikan kehidupan masyarakat setempat tidak diabaikan atau terjejas secara negatif.
Kulim mesti memastikan pematuhan yang kukuh kepada peraturan untuk mengurangkan kesan alam sekitar dan sosial bagi melindungi kepentingan pihak berkepentingan.
Kulim mengembangkan perniagaannya dengan memanfaatkan agromakanan. Pada masa penting seperti ini, Kulim mesti memastikan model perniagaan kekal berdaya tahan untuk mengelakkan gangguan, kerugian besar dan kerosakan.

Dasar yang berkaitan dengan Kelestarian

Di Kulim, kami berbangga dengan ketelusan dan kejujuran kami sambil mengekalkan kerahsiaan di mana ia penting.

Di sini, anda boleh mencari dan memuat turun semua dasar syarikat kami dari satu tempat. 

Sila klik pada ikon muat turun untuk melihat.
Dasar Kemampanan
Dasar Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).
Dasar Halal
Polisi kualiti
Polisi persekitaran
Polisi Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH).
Dasar Biodiversiti
Dasar Piawaian Buruh Teras
Dasar Aduan
Dasar HIV/AIDS
Dasar Rakyat
Dasar Gangguan Seksual
Dasar Dadah Tempat Kerja
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
Kulim (Malaysia) Berhad 
Tingkat 11 Menara Komtar
Pusat Bandar Johor Bahru
80000 Johor Bahru
Johor Darul Takzim, Malaysia
Selama 90 tahun, kami merevolusikan masa depan perniagaan tani, dengan itu, mengukuhkan kedudukan kami sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertanian Malaysia.
Hak Cipta © 2023 Kulim (Malaysia) Berhad
chevron-down
ms_MYBahasa Melayu